Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Gör det själv guide om Pronto Klinkerdäck ®

Detta är en steg för steg guide på hur man lägger Pronto Klinkerdäck. 

 

1. Förarbete - Planering

Tänk först ut vilken höjd ni vill att ert klinkerdäck ska sluta. Vi tycker det är estetiskt snyggt att ha sitt däck i samma nivå som golvet i huset. Det skapar en tröskellös känsla övergången mellan ute och inne blir inte lika markant. Rekommenderas även för rullstolsburna. Under varugruppen Klinkerdäck kan ni filtrera efter Fötter/Verktyg för att se vilken höjd på fot ni behöver. En lägre fot kostar något mindre men har också mindre justermån vilket ställer högre krav på att underlaget är jämt. Har ni redan ett färdigt hårdgjort underlag, till exempel marksten eller balkong, gå direkt till punkt 3. Behöver man komma upp mycket i höjd rekommenderas om möjligt öka mängden bärlager då detta är något mer kostnadseffektiv än att välja en hög fot. Stabiliteten kompromissas inte av en högre fot.

2. Underarbete - Markarbete

Ta bort eventuell gräsmatta eller annat organisk material. Lägg ut en markduk (N2) som skiljelager mellan bärlager och jordmaterial. Detta ökar hållfasthet, livslängd och styrka i bärlagret. Sprid sedan ut minst 100mm bergkross, antingen storlek 0-16mm eller 0-32mm. Läggar ni bärlager intill en huskropp rekommenderas att ha ett litet fall från huset. Våra klinkerdäcksfötter är självnivellerande vilket betyder att de nivellerar bort lutningen och ni får ett vågrätt däck. Hur mycket bärlager behövs? Det går åt 15kg för varje centimenter tjockt lager på en kvadratmeter. Exempel: 50m2 med tjocklek 15cm blir åtgången 50 x 15 x 15kg = 11 250kg eller 7,5m3 kubikmeter.

Padda sedan marken med en markvibrator. En padda på 100kg packar ungefär 100mm djupt. Materialet är färdigpackat när paddan börjar klappra och studsa. Brukar behövas ungefär 5-7 överfarter. Här kan man med fördel även vattna under tiden som man packar materialet. Dels för att slippa damm, dels för att uppnå högre hållfasthet. Ett bra underarbete är förutsättningen för att få ett klinkerdäck som man slipper efterjustera. Är ytan avsedd för biltrafik dvs läggning av uteklinkern direkt i mark med torrbruk skall mängden bärlager ökas till minst 300mm vi rekommenderar dock 400mm . Välj även en tyngre padda. Det finns speciella klinkerkryss avsedda för uteplattor så man får en jämn fogbredd mellan plattorna. Lägg ut svart fiberduk (N1) som gör att man får en svart bakgrund men framförallt att vattnet rinner undan lugnt och kontrollerat ner i marken. Detta minimerar risken för underminering och bortförsel av bärlager. 

3. Montering

Montera ihop och justera en drös fötterna till ungefär samma höjd. Sätt ut första raden med fötter och lägg på plattorna. Det är viktigt att platta - fogdelare - platta ligger dikt an varandra för att få ett snyggt däck som inte heller rör sig. Har man gjort rätt kan plattorna inte flytta sig. Ska en platta flytta sig måste alltså alla plattorna flytta sig. Detta skapar stabilitet. Första raden brukar normalt sätt ligga parallellt mot en husfasad eller liknande. Lägg sedan ut nästa rad med fötter i vinkel 90 grader från den första raden. Plattorna vi levererar exakt lika stora och alltid med räta vinklar. Om ni har varit noga med att lägga plattorna dikt an fogdelaren ska ni har fått 90 grader. Kontrollera för säkerhets skull.

Tänk på att om ni har en huskropp i formen av ett L är det ytterst ovanligt att huskroppen är exakt 90 grader. Använd därför inte huskroppen som referens när ni lägger ut andra raden. Ni kan med andra ord bli tvugna att såga plattorna mot en av fasaderna. Sedan är det bara att mata på med fötter och plattor, en person lägger ungefär 25-35m2 / dag. Jobba med ett vattenpass för att se till att plattorna hamnar i våg och att plattorna inte tandar. Om någon av plattorna tandar har ni inte justerat in fötterna ordenligt. Vid t.ex. en mur eller fast vägg rekommenderar vi att man placerar ut ett kantclip som hjälper till att ta upp termisk expansion, och gör att plattorna inte kommer i kontakt med husgrund eller motsvarande. I vissa fall blir man tvungen att skära plattorna och det gör man enklast med en vattensåg med diamantklinga. Det tar ca. 60s att kapa en 60x60x2cm platta. Är det några ensataka plattor som behövs skäras eller för snitt som inte är raka går det även att använda en vinkelslip, återigen med diamantklinga. 

Runt pool

Vid läggning runt en pool börjar man vid poolen och därefter låter poolen bestämma hur plattorna ska läggas för att uppnå fogfölje. Nedan finns en exempelritning på hur det kan se ut vid läggning runt pool.

4. Videor om hur man enklast sågar klinkerdäck

                              

4. Avslut

Avslut mot fasad brukas kompletteras med ett kantclip. Kantclip tar upp termisk expansion, kontraktion och håller plattan på plats. Kantclipsen gör att plattan hamnar några millimeter ut från husfasaden vilket förhindrar att fasaden suger upp vatten som hamnar på plattan. 

Avslut mot gräsmatta kan göras på olika sätt. Väljer man att ha klinkerdäcket i samma nivå som gräsmattan rekommenderar vi att man limmar sista plattan i foten på raden näst längst ut mot gräsmattan för att förhindra att plattan förflyttar sig utåt. Om klinkerdäcket är lagt på en högre nivå än gräsmattan brukar man lägga en sockel längs med sidan för dölja underdelen av klinkerdäcket. 

Sockeln kan antingen fästas med clips eller limmas med ett konstruktionslim. Sockeln sågas på egen hand efter behov då olika däck kan ha olika höjd. Väljer man att limma fast sockeln rekommenderar vi att man gör sockeln något högre än vad som behövs för att låta den gå ner en bit i marken. På så sätt förhindrar man att den sista plattan kan flytta sig utåt. 

5. Underhåll

Pronto Klinkerdäck är så nära underhålssfritt man kan komma. Då plattan inte asborberar någon vätska lägger sig smutsen och fläckarna från t.ex. krukor enbart på ytan. Vid rostfläckar kan man använda Fila Deterdek, ett syrabaserat rengöringsmedel som kemiskt löser upp rosten. Då Klinkerdäck inte fogas tenderar plattorna att rengöra sig själva från lös smuts vid kraftiga skyfall. För övrigt kan man med fördel använda sig av en högtryckstvätt. Det är en fröjd att tvätta då vattnet enkelt kan rinna undan och man slipper stående vatten, som dessutom brukar vara smutsig, när man har tvättat klart. Då plattan inte suger in vattnet på samma sätt som en betongplatta, eller ett trädäck gör kan det upplevas som att plattorna inte torkar. De torkar, bara inte inte lika fort då den inte suger åt sig vattnet. Detta är nedsidan av att slippa fläckar, frostsprängningar, slitage, repor m.m. Har man en skuggig uteplats och upplever problem med algpåväxt behandlar man klinkerdäcket enkelt med Jape Grön-Fri. Finns att köpa på vanliga byggvaruhus eller i en måleriaffär. Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.