Granito

Granito är en serie med stor variation och en  mycket skiffer känsla.